Human PCDHGA2 / Protocadherin Gamma A2 ELISA Kit

Human PCDHGA2/Protocadherin Gamma A2 ELISA Kit assay has a sensitivity of <0.094ng/ml. Measure PCDHGA2/Protocadherin Gamma A2 in serum, blood, plasma, cell supernatant samples.

SKU: HUFI02703 Categories: , , , Tag: